english English

МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА КАПИШТЕЦ

 

 Mini Logo

Тип на станица: Автоматска набљудувачка - AWOS (Automatic Weather Observing Station). Управувана на аматерска основа

Време на работа: 24 часа - Нон-стоп

Мерени вредности: Температура, Влажност, Правец на ветер, Брзина на ветер, Ултравиолетово зрачење (УВ индекс), Врнежи (дожд).

Сите сензори се редовно одржувани - проверувании калибрирани. Сепак, се советува внимание во читањето на информациите на вебсајтот, со оглед дека се работи за аматерска метеоролошка станица.

Пресметани вредности: Просечни вредности на мерените големини, Топлински индекс (Heat index), Ладење поради ветер (Wind chill), Точка на роса, Степен на евапо-транспирација

Локација: Капиштец - Скопје, Република Македонија     N41'59.9"    E021'25.5"

Висина: 310 m надморска     50 м над земја

Logo

 

Фото галерија

 

ВНИМАНИЕ !!!   Метеоролошките податоци се собираат и објавуваат на аматерска основа. Ниту една информација добиена на овој вебсајт не е наменета за оперативна употреба, планирање на лет или било која друга сериозна работа. Ниту една информација содржана на овој вебсајт не е официјално потврдена ниту гарантирана. Авторот не презема никаква одговорност за било каква штета која евентуално би настанала поради користење на објавените податоци.

 

Home

 

Contact

Автор: Дамјан Богдановски

 

english English

Сите права се задржани. Употребата на било кој од објавените податоци без дозвола на авторот е забранета. Copyright: Damjan Bogdanovski 2007. All Rights reserved.