english English
АКТУЕЛНИ МЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ ЗА
LogoАПИШТЕЦ
СКОПЈЕ - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


Моментална состојба


Моментална состојба со графикон за претходните 24 часа

 Соларно - терестријални податоци за простирање на радио бранови
Максимални и минимални вредности за денес и вчера

 

Графикон за изминатите 24 часа

 

Графикон за изминатите 48 часа

 

Графикон за изминатите 72 часа

 

Астрономски податоци

 

Преглед на средните и граничните вредности за секој ден од месецот


Најголеми измерени вредности од кога работи метеоролошката станица

 

Основните метеоролошки податоци се ажурираат на пет минути. Статистичките и астрономските податоци се ажурираат поретко. Ве молиме на секоја слика да го проверите времето и датата на креирање.

Користете ја командата ОСВЕЖИ (RELOAD или REFRESH) за да ги примите најновите податоци.

 

Информации за метеоролошката станица


Фото галерија

 

ВНИМАНИЕ !!!   Метеоролошките податоци се собираат и објавуваат на аматерска основа. Ниту една информација добиена на овој вебсајт не е наменета за оперативна употреба, планирање на лет или било која друга сериозна работа. Ниту една информација содржана на овој вебсајт не е официјално потврдена ниту гарантирана. Авторот не презема никаква одговорност за било каква штета која евентуално би настанала поради користење на објавените податоци.Можете да ги посетите и следниве метеоролошки вебсајтови::

Тридневна прогноза за Република Македонија
Неофицијална прогноза на Управата за Хидрометеоролошки Работи
На вебсајтот можат да се најдат и многу други метеоролошки податоци кои УХМР ги собира и објавува

Десетдневна прогноза за Скопје, Република Македонија
Десетдневна прогноза за Скопје во интервали од три часа, добиена од Foreca


Шестдневна прогноза за Скопје, Република Македонија
Шестдневна прогноза за Скопје во интервали од три часа, добиена од Meteoblue

Десетдневна прогноза за Скопје, Република Македонија
Десетдневна прогноза за Скопје во интервали од три часа, добиена од NRK

YAHOO прогноза за Скопје, Република Македонија

Прогноза на военото воздухопловство на Соединетите Американски Држави (United States Air Force (USAF) од 0 - 144 часа


Сателитски анимации добиени од Meteosat

Последните 48 часа HTML

Последните 12 часа MPEG
Предпоследните 12 часа MPEGДоколку ве интересира спортско стрелаштво, можете да го посетите и веб сајтот на

Клуб за спортско стрелаштво ГРИФОН
Contact

Автор: Дамјан Богдановски

 

english English

Сите права се задржани. Употребата на било кој од објавените податоци без дозвола на авторот е забранета. Copyright: Damjan Bogdanovski 2007. All Rights reserved.